• A
 • A
 • A
 • АБВ
 • АБВ
 • АБВ
 • А
 • А
 • А
 • А
 • А
Обычная версия сайта

Klasik Şarkiyat ve Antik Çağ Enstitüsü

Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi nezdindeki Klasik Şarkiyat ve Antik Çağ Enstitüsü şarkiyat araştırma ve eğitim programlarının yanı sıra antik çağ araştırma ve eğitim programlarını sunmaktadır. Enstitünün faaliyeti aşağıdaki esaslara dayanmaktadır:

 

    Şarkiyat, klasik filoloji ve eski dünya tarihi uzmanlarının işbirliğini sağlayarak çeşitli disiplinlerarası araştırmalar yapmak

    Araştırmaların ve eğitimin her aşamasında, klasik ve çağdaş şarkiyat araştırmaları arasında bağlantı sağlamak

    Araştırılan bölge, dil ve geleneklere geniş kapsamlı bakış

    Dilbiliminden kültürolojiye kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan araştırmaları yapmak

    Öğretim sürecini, bilimsel araştırma faaliyetine entegre etmek

    Rusya ve uluslararası bilim merkezleri ile işbirliği yapmak

    Modern yayın çeşitlerini aktif olarak geliştirmek

Faaliyet kapsamı

Klasik Şarkiyat ve Antik Çağ Enstitüsü çalışanlarının araştırmaları,

Çin, Japonya, Kore, Vietnam, Kamboçya, Laos, Tayland, Moğolistan, Tibet, İran, Eski Hindistan, Hindistan ve Pakistan’nın Müslüman bölgeleri, Hindistan’daki Dravid bölgeleri, Türkiye, Orta Asya Türki Cumhuriyetleri, Arap ülkeleri, Etiyopya, Eritre, Eski Mezopotamya, Ahd-i Atik bölgesi, Doğu’daki Hristiyanlık bölgesi, Süriye’deki Arami bölgeleri, eski Yunanistan ve Roma, Eski Doğu medeniyetleri, Rusya’nın Doğu ve Güneydoğu’daki arkeolojik araştırma bölgeleri olmak üzere

Şarkiyat ve Antik Çağ ile ilgili bölgelerinin çoğunu kapsamaktadır.


Klasik Şarkiyat ve Antik Çağ Enstitüsü çalışanlarının en önemli araştırma konuları aşağıdaki gibidir:

 • Doğu ve Antik Çağ klasik metinlerinin uzun vadeli araştırma ve yayım projesi kapsamında Eski Doğu yazılı eserlerinin tercüme ve yorumları
 • Eski ve Orta Çağ Doğu edebiyat araştırmaları
 • İran, Hindistan, Çin ve Japonya başta olmak üzere Orta Çağ Doğu şiir araştırmaları
 • Eski, Orta Çağ ve modern Doğu ve Batı’nın kültürlerinin karşılaştırılmalı araştırmaları
 • Sâmi, Hint-Avrupa, Altay, Çinhindi, Çin-Tibet dil aileleri için Eski ve Çağdaş Doğu ve Afrika dillerinin karşılaştırmalı tarih araştırmaları ve modern hali araştırmaları
 • Araştırma amaçlı seyahatlerin yayınlanmasını ve sonuç analizlerini içeren Doğu ülkelerinin folklor, mitoloji ve halk dini araştırmaları
 • Eski Doğu ve Hellenistik dönem arkeolojisi

Yayımlar

Klasik Şarkiyat ve Antik Çağ Enstitüsü çalışanları, Web of Science ve Scopus veri tabanlarında yer alan uluslararası dergilerde yayın konusunda büyük tecrübeye sahiplerdir. Enstitü çalışanlarının yazdıkları kitaplar Brill, de Gruyter, Oxford University Press gibi dünyanın en büyük yayınevlerinde yayınlanmaktadır.

Devam eden projeler kapsamında birçok cildi yayınlanmış olan Orientalia et Classica serisinin devamı ve uluslararası bilim dergisi ve dünyaca kabul edilen yabancı uzmanlar katılımıyla yurt dışında kitap ve bilimsel makale kitapları yayımlanmaya devam edilecektir. Enstitü, uluslararası Eisenbrauns Yayınevi ile birlikte Web of Science ve Scopus veri tabanlarında yer alacak Babel und Bibel adlı kitap serisini, uluslararası Gorgias Press Yayınevi ile birlikte yabancı bilim adamlarının da editörlüğünü üstlendiği ve çoğunlukla İngilizce olarak yayımlanan Diller Arasındaki Akrabalık Meseleleri dergisini yayınlamaktadır.

 

Klasik Şarkiyat ve Antik Çağ Enstitüsü Ana Bilim Dalları:


Klasik Şarkiyat ve Antik Çağ Enstitüsü, aşağıda yazılan eğitim programlarını etap etap gerçekleştirmektedir:

 • İncil araştırmaları ve Eski İsrail tarihi
 • Hindistan dilleri ve edebiyatları
 • İran dili ve edebiyatı
 • Çın dili ve edebiyatı
 • Hindiçini ve Güneydoğu Asya dilleri ve edebiyatları
 • Japonya dili ve edebiyatı
 • Kore dili ve edebiyatı
 • Eski Mezopotamya dili ve edebiyatı
 • Eski Suriye ve Filistin dil ve edebiyatları
 • Etiyopya ve Arap Filolojisi
 • Arap ülkeleri dil ve edebiyatları
 • Hindistan dil ve edebiyatları (Tamil dili ve Sanskritçe)
 • Hindistan ve Müslüman Güney Asya dil ve edebiyatları (Urdu ve Farsça)
 • Moğolistan ve Tibet dil ve edebiyatları
 • Türki Halkların dil ve edebiyatları
 • Eski Yunanistan ve Roma tarihi
 • Klasik filoloji

 

Klasik Şarkiyat ve Antik Çağ Enstitüsünde aşağıdaki yabancı diller araştırılmakta ve eğitimi gerçekleşmektedir:

Sümerce, Akadça, Ugaritçe, Finikece, Eski İbranice, Eski Aramice, Suriye Arapçası, Yeni Arami dilleri, Turoyo, Hurritçe, Hititçe, Geez, Edebi Arapça ve Lehçeleri, Amharca, Tigrinya, Sokotri dili, Sanskritçe, Hintçe, Pali dili, Prakrit dili, Ladakhi, Tamil dili, Farsça, Eski Farsça, Urdu, Çince, Eski Çince, Japonca, Eski Japonca (Bungo), Korece, Vietnamca, Tayca, Laosca, Khmerce, Moğolca, Tibetçe, Çagatayca, Eski Türkçe, Eski Osmanlıca, Türkçe, Eski Yunanca, Latince, Anadolu dilleri, Altay dilleri, Toharca, Kafkas dilleri, Çin-Tibet Dilleri, Avustroasya dilleri, Dravid dilleri, Çukçi-Kamçatka dilleri, Yenisey dilleri, Khoisan dilleri.
 

Bilimsel araştırmalar

Klasik Şarkiyat ve Antik Çağ Enstitüsü bilimsel araştırmaların ana konu grupları:

 • Eski Doğu, Arami filolojisi, Sâmi dillerinin karşılaştırılmalı araştırmaları, Güney Arabistan halklarının dil ve folklorları
 • Karşılaştırılmalı tarih dilbilimi, diller arasındaki uzaktan akrabalık araştırmaları, dillerin jeneolojik sınıflandırılmasının istatistik yöntemleri
 • Klasik filoloji ve Eski Yunan ve Latin tarihi (eski devlet ve halk dili, edebiyat, mitoloji ve tarihi)
 • Antik çağ döneminde Yakın Doğu, Suriye ve Filistin bölgesinde orta ve modern çağ sınırında tarih, kültür ve din kaynakları
 • Hindistan, İran, Moğolistan, Tibet yazılı eserleri (Budizm filolojisi, Fars dili ve edebiyatı, Moğol elyazmaları, edebiyat türleri)
 • Uzak Doğu ve Güney-Doğu Asya (Çin, Japon, Kore, Vietnam, Kamboçya, Laos, Tayland dil, edebiyat, tarih, kültür, folklor ve dini gelenekleri)
 • Disiplinlerarası araştırmalar kapsamında kültürlerin karşılaştırmalı araştırmaları.

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.